Visie

Luctor Capital werkt vanuit de visie, de benaderwijze dat de mens en zijn omgeving in constante verandering zijn. Dat er constante interactie is tussen de mens en zijn omgeving. De continu ontwikkelingen en veranderingen binnen systemen maken het dat er ook continu nieuwe ervaringen, inzichten, kennis en vaardigheden ontstaan. Die we optimaal kunnen benutten en bewust kunnen inzetten om met deze snelle veranderingen binnen de mens zelf en zijn omgeving om te kunnen gaan. Vraagstukken bij verandering om te zetten in kansen om groei op zowel individueel als organisatie niveau te bereiken.

Door onze gedeelde en gedragen visie, gezamenlijke doelstellingen en duurzame samenwerking zijn we in staat op elk belangrijk moment weloverwogen en zorgvuldig besluiten te nemen en een uitdaging of een probleem om te zetten in een kans. Onze visie en onze benaderwijze geeft onze waarden weer als persoon en als organisatie. Deze waarden worden vertaald in onze dienstverlening of projecten die we begeleiden. Onze eigen visie zal ook steeds worden herzien en zo nodig worden bijgesteld. Dit is een circulair proces. Onze visie, onze benaderwijze, de projecten die tot stand komen en de diensten die we verlenen zullen zijn vruchten afwerpen voor de wereld van nu en morgen.