Doelstelling

Luctor Capital heeft de doelstelling een positieve bijdrage te leveren aan de kwaliteit van de leef- en werkomgeving. Meer welzijn op de werkvloer en welvaart in algemene zin.Wij richten ons op mensen en organisaties die bereid zijn om met de omgeving als systeem samen te werken aan groei en ontwikkeling binnen henzelf als persoon, hun organisatie en omgeving als geheel. We willen vooral complexe vraagstukken omzetten in uitdagingen en kansen en de mogelijkheden laten zien die er elke dag liggen. Dat is wat ik als ondernemer graag doe en waar Luctor Capital zich in onderscheid.

Het samenbrengen, vergroten en inzetten van het menselijk kapitaal voor positieve duurzame lange termijn opbrengsten voor mens en omgeving. De opbrengsten uit adviezen, projecten en initiatieven kunnen verschillen in opbrengsten zoals duurzame samenwerkingsverbanden, verhoogde motivatie, minder ziekte verzuim, vermindering van (jeugd) werkeloosheid, professionalisering in de werkomgeving, meer betrokkenheid bij de organisatie en de omgeving, verhoogt gevoel van eigenaarschap, verhoogde productiviteit, meer welzijn en gezondheid, ontspanning, sterker imago en reputatie,vergroot vertrouwen door beoogde partners en de gemeenschap, winst in tijd, effectievere organisatie, product matige winsten, verbeterde bedrijfsprocessen, betere marktpositie, nieuwe afzet- en samenwerkingsmogelijkheden, sterkere bedrijfscultuur.

Luctor Capital onderscheidt zich door zijn grote mate van betrokkenheid, hoge kwaliteit van dienstverlening, scherp analytisch vermogen, verbindende kracht, zijn eigen manier van benaderen van complexe vraagstukken en het uitwerken van opdrachten, nauw samenwerkend netwerk en realistische adviezen. De aanpak omschrijft zich als deskundig, doelgroepgericht, vraaggericht en professioneel. Het is mooi om te zien wat voor positief effect we creëren in de samenwerking met de opdrachtgevers en stakeholders.