Strategische advisering

Strategische advisering

Luctor Capital als coöperatieve organisatie en heeft de missie om non profit-, publieke- en private organisaties en stichtingen te ondersteunen met grote agenda's om complexe (sociale) vraagstukken om te zetten in oplossingen. Zo slaan we een brug tussen de continu verandering in mens en maatschappij en de kansen die er liggen. Doordat de bestaande kennis, ervaringen en inzichten breed georiënteerd zijn kunnen we beoogde doelstellingen of complexe vraagstukken benaderen als uitdagingen en deze omzetten in kansen.

 

Staat u als CEO voor belangrijke beslissingen of moet u belangrijke keuzes gaan maken?

Wanneer zijn ontwikkelingen en veranderingen een probleem of juist een kans?

Wanneer is een beleid succesvol?

Wilt u advies bij het bepalen van een onderscheidende koers?

Krijgt u te maken met interdisciplinaire en complexe vraagstukken?

Bent u op zoek naar vernieuwende ideeën voor uw product en of proces?

Merkt u dat u bepaalde zaken uitstelt of twijfelt u over aangaande zaken binnen uw bedrijf of organisatie?

Wilt u binnen het bedrijf onpartijdig en onafhankelijk zaken helder stellen zodat u sterker voor de dag komt?

 

Wat levert het voor u en de organisatie op

⋅ Meer inzicht in mogelijkheden.

- Doelgericht en planmatig werken aan uw vraagstuk/casus.

⋅ U bent in staat om zorgvuldig en weloverwogen keuzes en afwegingen te maken.

⋅ U rekent af met uitstelgedrag.

⋅ U staat sterker in je schoenen als u de plannen moet presenteren.

- Meer betrokkenheid op de werkvloer.

- Kosten besparen.

- Medewerking krijgen bij strategische samenwerkingsvormen.

- Ondersteuning bij integreren van bedrijfsonderdelen.

- Gedragen plan van aanpak wat leidt tot behalen van gestelde doelen.

- Beslissingen onderbouwd kunnen verantwoorden.