Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering heeft betrekking op alle activiteiten die de deskundigheid van personen met betrekking tot de uitoefening van een functie of beroep verbeteren. Deskundigheidsbevordering voor medewerkers is van essentieel belang voor de kwaliteit van dienstverlening van uw organisatie.Luctor Capital wil voor u deskundigheidsbevordering op maat ontwikkelen als instrument wat kan bijdragen aan het verbeteren van kennis, inzicht en vaardigheden wat leidt tot meer inzich dat lijd tot betere besluitvorming en zowel persoonlijke groei als cohesie.