Lobbyen

De bedrijfsbemiddeling door Luctor Capital als middel voor groei en ontwikkeling binnen uw organisatie. Met ons professionele en ruime netwerk aan professionals binnen mijn netwerk kunnen we deze dienstverlening aanbieden.

- De bemiddeling van Luctor Capital kan heel goed ingezet worden als uw organisatie mensen zoekt met specifieke expertise voor het bij elkaar brengen van een klankbord- en/of werkgroep.

- De bemiddeling kan als preventiemiddel ingezet worden bijvoorbeeld bij het voorkomen van conflicten of als interventie bij een uitgebroken conflict. Dat doen we door deskundige support en mediation.  

- Lobbywerkzaamheden om verbinding te leggen tussen organisaties, bedrijven en/of personen en het verbeteren van onderlinge samenwerking. Wat leidt tot snellere resultaten en gewenst effect ten aanzien van vooropgestelde doelen. Door middel van stelselmatig, strategisch, systemisch en georganiseerd positieve invloed uit te oefenen op beleidsmakers en bestuursorganen. Deze interventies vinden doorgaans plaats buiten het zicht van de openbaarheid.                                    

Deskundigheidsbevordering

Deskundigheidsbevordering heeft betrekking op alle activiteiten die de deskundigheid van personen met betrekking tot de uitoefening van een functie of beroep verbeteren. Deskundigheidsbevordering voor medewerkers is van essentieel belang voor de kwaliteit van dienstverlening van uw organisatie.Luctor Capital wil voor u deskundigheidsbevordering op maat ontwikkelen als instrument wat kan bijdragen aan het verbeteren van kennis, inzicht en vaardigheden wat leidt tot meer inzich dat lijd tot betere besluitvorming en zowel persoonlijke groei als cohesie.